logo

om prc

om prc

Palestinska Rättvisecentret i Sverige grundades år 2004 i syfte att belysa och informera det svenska samhället om det förtryck som det palestinska folket alltjämt har utsätts för genom den sionistiska maktens massdeporteringar och ockupation av palestinier och deras land, kollektiva bestraffningar, dödandet av civila och rivningar av deras egendom.

Dessa är bara några tydliga och konkreta exempel på brotten och förtrycket som det palestinska folket utsätts för, något som strider mot internationell lagstiftning, bland andra, folkrätten.

Byggandet av separationsmuren har ökat lidandet för det palestinska folket avsevärt och på alla nivåer – socialt, mentalt, politiskt och ekonomiskt.

Med det i åtanke är det av stor vikt och betydelse att ha en organisation som belyser detta, särskilt med tanke på att ockupationsmakten och dess anhängare generellt sett har en hörd röst i västsamhällen.

Med vårt arbete hoppas vi kunna påverka denna opinion samtidigt som vi bevarar och stärker den palestinska identitéten bland palestinier och deras unga.

Organisationen jobbar för att nå dessa mål genom följande metoder:

1- Att aktivt kollaborera med likasinnade och samarbetsvilliga organisationer, folkliga som statliga för att nå framsteg.

2- Att belysa och informera offentligheten om övergreppen som begåtts och som begås mot det palestinska folket.

3- Att bemöta propaganda, lögner och missuppfattningar beträffande den palestinska saken och frågan.

4- Att vara med och delta i olika aktiviteter i Sverige såväl som utomlands i sammanhang där vi kan vara till nytta för den palestinska saken och dess folk.