Registrering

Registreringen innebär att vi kan registrera besök på våra evenemang.
Detta hjälper oss att räkna antalet deltagare i ett evenemang och gör att vi kan förbättra våra framtida arbeten genom att tex kunna se vilken åldersgrupp ett evenmang lockar.

Personuppgifter

För & Efternamn*

Kön*

Personnummer*

Land*

Stad

E-post*

Telefonnummer*